E-pood kuulub Kringlikoda OÜ-le (edaspidi e-pood) kaubamärk on Seikluskohvik Erakool aadressiga Kunderi tn. 28, Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, koolitus- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad E-poest koolituste/teenuste ostmisel. E-poes müüdavate koolituste/teenuste hinnad on märgitud vahetult iga koolituse juurde.

Koolitusele registreerumine, teenuse ostmine ja tellimuse vormistamine

Koolitusele registreerumiseks ehk toote ostuks tuleb e-poes lisada soovitud koolitus või teenus ostukorvi ja vormistamiseks tuleb täita nõutud väljad.

Seejärel kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Arveldamine toimub eurodes. Kõik E-poes olevad hinnad on lõplikud hinnad.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest e-poe omaniku arvelduskontole.

Kui tellitud koolitusele ei ole võimalik kohta broneerida seoses koolituskohtade täitumisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul teate saatmisest.

Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

Taganemisõigus

Tellimusest loobumise korral palume sellest koheselt teada anda telefonidel +372 5042758 või seikluskohvik.koolitus@gmail.com.

Kui loobute koolitusel osalemisest rohkem kui 2 nädalat enne koolituse toimumist, siis tagastame 100% koolituse maksumuset. Kui taganete osalemisest 7-13 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastame 50% koolituse maksumusest. Koolitusele mitteilmumisel või osalemisest loobumisel vähem kui 7 päeva enne koolituse toimumist kooltiuse maksumust ei tagastata.

Kringlikoda OÜ jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. Gruppide alatäitumisel on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest koheselt, kuid mitte hiljem kui kaks päeva enne koolituse toimumist. Toimumata jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse osaleja soovil üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Isikuandmete töötlemine

E-pood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult konkreetse koolitusega seotud toimingutes.

Vaidluste lahendamine

Kõik pretensioonid edastada kirjalikult seikluskohvik.koolitus@gmail.com aadressile. Kui pretensioone ei suudeta lahendada kokkuleppe teel on kummalgi poolel õigus pöörduda vastavate organite poole, kes aitavad vaidlused lahendada.