Sushi 06.09.2020 kell 12.00

Koolituse kava:

-valmistame ette riisi, keedame ning maitsestame, nii pliidil kui ka riisikeetjaga

-nõuanded tooraine hankimiseks ja ettevalmistamiseks

-rullime: 1) nori väljaspool rulli

2) riis väljas, nori sees rulli

3) 1 vabalt valitud sushirull

-tempura sushi valmistamine

-sushimakide lõikamine

-sushi saab vaagnal koju kaasa (vaagen väärtuses 20€) lisaks ka paberil teooria sushi valmistamise kohta

-tunnistus Koolituse kestvus 3h

Koolitaja Eva Tasso, Eva Sushi omanik.

Koolituse maksumus 59 eur. Hind sisaldab materjali, töövahendeid ja kohvi/teed.

Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel.

Registreeru siin!

1 Õppekava nimetus Sushi
2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine
3 Õpiväljundid Õpilane on saanud uusi teadmisi, oskusi ning retsepte sushi meisterdamise-valdkonnast.
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Varasemad  teadmised ei ole kohustuslikud.

Sihtgrupp – kõik kellel on huvi sushi meisterdamise vastu.

5 Õppe kogumaht  4 akadeemilist tundi
6 Õppe sisu Koolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused erinevate populaarsete sushi retseptide osas. Sushit tehakse üheskoos, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel.

·

Koolitusel arutletakse muu hulgas läbi erinevad koostisosad ning mida nende puhul silmas pidada perfektse tulemuse saavutamiseks.

Õppetöö lõpus toimub valminud sushi esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud tooteid ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

-valmistame ette riisi, keedame ning maitsestame, nii pliidil kui ka riisikeetjaga

-nõuanded tooraine hankimiseks ja ettevalmistamiseks

-rullime: 1) nori väljaspool rulli

2) riis väljas, nori sees rulli

3) 1 vabalt valitud sushirull

-tempura sushi valmistamine

-sushimakide lõikamine

-sushi saab vaagnal koju kaasa

7 Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
8 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
9 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus.

Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.

10 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Info edith@seikluskohvik.ee

Kohtumiseni Seikluskohviku õppeklassis!

0 Shares