Skulptuurmaalimine tordile- Elena Grineva 27-28.01.2020 kell 9.00

Elena õpetab kuidas šokolaadipastaga  teha tordile skulptuurmaalingut.

Esimesel päeval valmistame šokolaadipasta, millest hakkame tegema lilli
(samuti sobib see pasta  ideaalselt tordi ganachimiseks ja ta ei kleepu kätte
külge).


Antud pastal on autoriõigustega kaitstud.
Töötame palettnoaga, harjutame lillede valmistamist-karikakar,
moon, roos, pojeng, päevalill, väikesed lillekesed ja lehed.
Teisel päeval ganachime tordi (mulaaž) šokolaadipastaga, valime
värvigamma, et tort oleks ühtses värviskaalas ja näeks välja stiilne. Iga
õpilane saab tehnoloogilised kaardid  värvide sobitamiseks.


Koolituse kogumaht 24 akadeemilist tundi
Koolituse hind 425 eur. Broneerimistasu 125 eur. Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel.

Koolituse tasu sisaldab töövahendeid, õppematerjale, lõunasööki ja kohvi/teed.

Koolitus toimub vene keeles, tõlgitakse eesti keelde.

REGISTREERU SIIN!!!

Õppekava

 1. Õppekava nimetus- Skulptuurmaalimine tordile
 2. Õppekava rühm- Toiduainete töötlemine
 3. Õpiväljund- Õpilane õpib valmistama šokolaadipastat, millest hakatakse tegema skulptuurmaalingut
 4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused- Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp- skulptuurmaalimist õppida soovivad isikud.
 5. Õppe kogumaht- 24 akadeemilist tundi, sh 1 ak/h auditoorne, 23 ak/h praktika
 6. Eesmärk- Õpilane on aru saanud skulptuurmaalimise teooriast ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas- valmistades šokolaadipasta ja valmistades neist erinevaid skulptuurmaalinguid.
 7. Õppe sisu- Koolitus algab teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika.

Iga inimene valmistab Belgia šokolaadist pasta.

See järel valmistab iga õpilane erinevaid skulptuurmaalinguid tordile(maalitakse dummile                      mitte päris tordile)

Õppetöö lõpus toimub šokolaadipastast valminud skulptuurmaalingute esitlus, mille käigus                     analüüsitakse tehtud lilli ja arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised aspektid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Šokolaadipastaks sobiv tooraine
 • Õigete töövahendite ja -võtete kasutamine
 • Peamised vead ja nende vältimine
 • Valminud maalingute visuaalne analüüs

8.  Õppekeskkonna kirjeldus- Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled ja tooraine.

9.  Õppematerjalide loend- Koolitaja poolt koostatud materjalid.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid- Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist-õigete töövahendite ja -võtete kasutamist.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed šokolaadist voolimismassist lilled, väljastatakse tunnistus.

Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus- Praktilise õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohviku õppeklassis!

0 Shares