Ranunculus-vahvlipaberist lill 10.01.2021 kell 10.00

Õpime kuidas valmistada vahvlipaberist ranunculust ja seda võimalikult kerge vaevaga.

 

Koolitusel õpime

 • kuidas valida õige suurusega lilletraati
 • millist vahvlipaberit valida
 • kuidas teha vajalikke vorme
 • milliseid veinereid kasutada
 • kuidas töötada lilleteibiga
 • kuidas valmistada vahvlipaberist liimi

Koolitaja Edith Kuusik. Koolitaja Edith Kuusik on läbinud erinevaid koolitusi Inglismaal, Prantsusmaal, Venemaal, Itaalias ja loomulikult ka Eestis. Seikluskohvik erakooli omanik ja juhendaja, lisaks valmistab eritellimusel pulmatorte Suhkrumaagia nime all.

Koolituse hind 70 eur. Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel!

Koolituse kestvus 4h

Koolituse hind sisaldab töövahendeid, materjale  ja kohvi/teed.

REGISTREERU SIIN!

1 Õppekava nimetus Vahvlipaberist lill-ranunculus
2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine
3 Õpiväljundid Õpilane on saanud uusi teadmisi ja oskusi, kuidas valmistada vahvlipaberist lille.
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Varasemad  teadmised ei ole kohustuslikud, aga on soovituslikud.

Sihtgrupp – kõik kellel on huvi vahvlipaberist lilli valmistada.

5 Õppe kogumaht 4,5 akadeemilist tundi
6 Õppe sisu Koolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused. e Iga õpilane valmistab ise ühe vahvlipaberist pojengi, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel.

Koolitusel õpime

 • kuidas valida õige suurusega lilletraati
 • millist vahvlipaberit valida
 • kuidas teha vajalikke vorme
 • milliseid veinereid kasutada
 • kuidas töötada lilleteibiga
 • kuidas lilli toonida pulbervärvidega ja kuidas lillele tooni anda vedelvärvi tehnikaga
 • kuidas valmistada vahvlipaberist liimi

Õppetöö lõpus toimub valminud lille esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud tööd ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised

.

7 Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid ja põlled.
8 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
9 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud lille korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed lilled, väljastatakse tunnistus.

Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.

10 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohviku õppeklassis!

0 Shares