Pärmitaignast pirukad ja saiakesed 31.10.2021 kell 10.00

Isutab vana hea Moskva saiakese, Võiroosi ja lihapiruka järele? Sa ei ole veel pärmitaignaga SINA peal? See koolitus on just sulle!

Koolitusel valmistame ja küpsetame pärmitaignast saiakesi ja pirukaid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Eeltaignaga ja eeltaignata pärmitaigna valmistamine

Taigna kääritamine

Soolaste ja magusate täidiste valmistamine

Toodete vormimine

Toodete kergitamine

Saiakeste ja pirukate küpsetamine

     

Koolitusel valmistame: Lihapirukaid, Pitsasaiakesi, Singipirukaid, Moonirulle, Kaneelirulle, Võiroose, Moosisaiakesi, Moskva saiakesi mannakreemiga ja vaniljekreemisaiakesi

Uued oskused, retseptid ja küpsetatud tooted koju kaasa!

Sa veendud, et tegelikult ei ole pärmitaignast pirukate küpsetamine raketiteadus.

Oodatud on kõik, kel vähegi huvi! Koolituse kogumaht 10 akadeemilist tundi.

REGISTREERU SIIN!!!

Osalustasu 65.- €

Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel.

Sa ei pea kaasa võtma mitte midagi! Kõik vajalikud materjalid, töövahendid, põlled, pakendid on meie poolt.

 1. Õppekavarühm Toiduainete töötlemine
 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 10

kontakttunde: 10, sh praktline töö: 10

 1. Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamise aluseks on 4.taseme pagari kutsestandardi kompetentsid B.2.1-B.2.5.

 1. Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on algajad pagarid, kondiitrid ja kokad. Sobib ka koduköögi küpsetajatele, ettevõtjatele, kes soovivad oma oskusi arendada.

 1. Õppe alustamise tingimused

Nõuded puuduvad.

 1. Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena oskab õppija valmistada pärmitaignast saiakesi ja pirukaid.

 1. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

– valmistab ette vajalikud seadmed ja toorained; – valmistab  tainad vastavalt retseptile; – tükeldab, kihistab, vormib ja kergitab ja küpsetab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile; – teab toodete kvaliteedinäitajaid ja teab võimalike defektide ja vigade põhjuseid.

 1. Õppesisu

 Teema nimetus  Valikpagaritoodete valmistamine

Pärmitaigna valmistamine eeltaignaga ja eetaignata meetodil

Pärmitaigna kääritamine

Pärmitaigna kihistamine

Toodete vormimine

Toodete kergitamine

Toodete küpsetuseelne viimistlemine

Toodete küpsetamine

Toodete küpsetusjärgne viimistlemina

Praktikum pagaritöökojas 10

 Loeng, demonstratsioon, juhendamisega praktiline töö, analüüs.

 1. Õppekeskkond

Teoreetiline osa viiakse läbi õppeklassis, kus on õppetööks vajalik sisustus ja õppetehnika. Praktiliseks õppeks on 12-kohalised õppeklassid sisustatud järgmiselt: pagariahjud, kerkekap, tainasegajad, pagarilauad, vahustajad, külmikud, kaalud jm väiketöövahendid. Puhastus- ja hügieenitarbed.

 1. Iseseisev töö

Puudub

 1. Õppematerjalide loend

Puuduvad

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Osalemine praktilises tegevuses.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö: pagaritoodete valmistamine ja analüüs.

Saiakesed ja pirukad on valmistatud vastavalt tehnoloogilisele juhendile.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Koolituse läbinutele väljastakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Toiduainete töötlemise valdkonna kutseõpetaja, kellel ton oiduainete töötlemise magistrikraat ja õpetaja kvalifikatsioon. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja 5 tase kvalifikatsioon ja täiskasvanute koolitaja töökogemus.

Juhendaja:
Lilija Suburg on eelkõige suure kirega pagar. Lilija on Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri eriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Lilijal on meisterpagari ja täiskasvanute koolitaja 5. taseme kutsekvalifikatsioon ning 2016 aastal valiti Lilija täiskasvanud õppija nädala raames Tartumaa aasta koolitajaks.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohviku õppeklassis!

0 Shares