Magnoolia- suhkrulill 30.01.2021 kell 10.00

Sellel kursusel õpime kuidas teha lillepastast magnooliat.

Õpime

  • millist lillepastat kasutada ja millised on selle omadused
  • millist lilletraati valida
  • tutvume erinevate lõikurite ja veineritega
  • kuidas lille pulbervärvidega toonida
  • kuidas lille teipida

Koolituspäeva jooksul valmistame ühe magnoolia oksakese.

Koolituse kestvus 5-6h

Koolituse hind 85 eur. Koolituse hind sisaldab õppevahendeid, kohvi/teed ja kergemaid snäkke.

Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel!

REGISTREERU SIIN!!!

Koolitaja Edith Kuusik on läbinud erinevaid koolitusi Inglismaal, Prantsusmaal, Venemaal, Itaalias ja loomulikult ka Eestis. Seikluskohvik erakooli omanik ja juhendaja, lisaks valmistab eritellimusel pulmatorte Suhkrumaagia nime all.

Õppekava nimetus Suhkrulill- Magnoolia

2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine

3 Õpiväljundid Õpilane valmistab lillepastast lille
4  Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp – suhkrulillede tegemist õppida soovivad isikud.
5 Õppe kogumaht 10 akadeemilist tundi, sh 1 ak/h auditoorne õpe, 9 ak/h praktika.
6 Eesmärk
Õpilane on aru saanud kuidas töötada lillepastaga, lilletraadiga. Kuidas kokkupanna suhkrulille ja kuidas seda toonida.
7 Õppe sisu
Koolitus algab teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika.

Valmistatakse:
Lillepastast magnoolia.
Õppetöö lõpus toimub valminud lille visuaalne hindamine ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised aspektid.
Koolitusel käsitletavad teemad:

  • millist lillepastat kasutada ja millised on selle omadused
  • millist lilletraati valida
  • tutvume erinevate lõikurite ja veineritega
  • kuidas lille pulbervärvidega toonida
  • kuidas lille teipida

8 Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.

9 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
10  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus.
Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.
11  Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohvikus!

0 Shares