Royal Icing ja maalimine küpsisele- Eleonora, Art Biscotti 17.10.2020 kell 10.00

Eleonora on väga andekas naisterahvas ja tema küpsised on tõelised meistriteosed.

Tema tööd alati äärmiselt detailirohked ja tõetruud. Itaalias resideeruv venelanna töid võite leida Instagrammis Art Biscotti nime alt.

Koolituspäeva jooksul teeme valmis ühe küpsise. Kasutades selleks rohkelt erinevaid tehnikaid.

  • õpime kõike mida peaks teadma Royal Icingust ja selle valmistamisest
  • õpime erinevaid tehnikaid, kuidas luua küpsisele pilt ja tekstuurid
  • õpime kuidas ja milliste värvidega küpsisele joonistada

Koolituse hind 235 eur. Broneerimistasu 1oo eur.

Hind sisaldab töövahendeid, lõunasööki ja kohvi/teed. Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel.

Koolitus toimub vene keeles ja tõlgitakse eesti keelde.

REGISTREERU SIIN!!! 

1 Õppekava nimetus Royal Icing ja maalimine küpsisele
2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine
3 Õpiväljundid Õpilane on saanud uusi teadmisi ja oskusi, Royal Icingu ja küpsisele maalimise kohta
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Varasemad kondiitrialased teadmised ei ole kohustuslikud, aga on soovituslikud.

Sihtgrupp – Kõik kellel on huvi osata kaunistada küpsiseid Royal Icinguga

5 Õppe kogumaht 12 akadeemilist tundi
6 Õppe sisu Koolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused erinevate kaunistamise tehnikate osas. Iga õpilane kaunistab ühe küpsise, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel.

·

Koolitusel arutletakse muu hulgas läbi erinevad koostisosad ning mida nende puhul silmas pidada perfektse tulemuse saavutamiseks.

Õppetöö lõpus toimub kaunistatud küpsise esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud tööd ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

ü   valmistamiseks sobiv tooraine;

ü  õigete töövahendite ja -võtete kasutamine;

ü  peamised vead ja nende vältimine;

ü  dekoratsioonid;

ü  valminud küpsise analüüs.

7 Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
8 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
9 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus.

Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.

10 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohvikus!

0 Shares