Koolituskava-Makroonid

1 Õppekava nimetus Makroonide valmistamine

2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine

3 Õpiväljundid Õpilane valmistab erinevate täidistega korrektseid makroone.
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp – makroonide tegemist õppida soovivad isikud.
5 Õppe kogumaht 5 akadeemilist tundi, sh 1 ak/h auditoorne õpe, 4 ak/h praktika.
6 Eesmärk
Õpilane on aru saanud makroonide valmistamise teooriast ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas – valmistades makroonikestasid ja täidiseid (sh besee, ganache, võie, tarretis, soolakaramell, võikreem) ning pannes kokku korrektsed makroonid.
7 Õppe sisu
Koolitus algab teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika – õppijad jagunevad meeskondadesse ning iga meeskond valmistab ühed maroonid. Valmistatakse:
✓ Soolakaramelli makroonid ✓ Pistaatsia makroonid ✓ Mustasõstra makroonid ✓ Laimi-tšilli makroonid ✓ Granadilli makroonid
Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised aspektid.
Koolitusel käsitletavad teemad:
✓ küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine; ✓ õigete töövahendite ja -võtete kasutamine; ✓ peamised vead ja nende vältimine; ✓ valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.
8 Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.

9 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
10 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud makroonide korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed makroonid, väljastatakse tunnistus.
Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.
11 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi

0 Shares