Kondiitrialased baasteadmised 10.10.2020 kell 10.00

Eesmärk: Õppetöö tulemusena on õppijad saanud kondiitrialased baasteadmised.

Õppetöö ülesehitus: Koolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused erinevate populaarsete kondiitrielementide osas. Praktilisi harjutusi tehakse üheskoos, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel. Valmivad elemendid:

   

 • Liivataigen
 • Keedutaigen
 • Biskviidid
 • Ganache
 • Kreemid ja vahud
 • Marjakihid
 • Krõbekihid
 • Glasuurid

Koolitusel arutletakse läbi erinevad koostisosad ning mida nende puhul silmas pidada perfektse tulemuse saavutamiseks – mis, millega ja kuidas reageerib. Seejärel valmistatakse üheskoos tehtud toodetest näidistordid/desserdid.
Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine;
 • tooraine reaktsioonid, mida silmas pidada;
 • õigete töövahendite ja -võtete kasutamine;
 • toodete dekoreerimine;
 • valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.

Õpiväljundid: Õpilane on saanud ülevaate populaarsete kondiitritoodete valmistamise teooriast ning saanud uusi teadmisi praktikas proovida.

Kuigi Olga küpsetamishuvi tärkas juba maast madalast, leidis see suurema väljundi blogi näol aastal 2012. Blogi peamiseks suunitluseks said peagi desserdid ja mõni aasta hiljem hakkas Olga täiendama end kondiitrialaselt lisaks iseõppimisele ka suurmeistrite käe all, nagu Hans Ovando, Alexander Kislitsyn, Sergey Kulkin, Anton Negin. Esimese koolituse tegi ise aastal 2015 ning mõni aasta hiljem oli tegemist juba Olga põhitööga ja koolitusi on ta läbi viinud lisaks Eestile ka Soomes. Olgal on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 5.

Koolituse hind 120 eur. Hind sisaldab materjali, töövahendeid, lõunat ja kohvi/teed. Koolituse tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb koolitajast tingitud põhjustel.
Koolituse kestvus 8h.
Registreeru siin!!!

1 Õppekava nimetus Kondiitrialaste baasteadmiste koolitus
2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine
3 Õpiväljundid Õpilane on omandanud kondiitrialased baasteadmised.
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused Õpingute alustamise tingimused puuduvad.

Sihtgrupp – kondiitrialaseid baasteadmisi omandada soovivad isikud.

5 Õppe kogumaht 11 akadeemilist tundi, sh 5 ak/h auditoorne õpe, 6 ak/h praktika.
6 Õppe sisu Koolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused erinevate populaarsete kondiitrielementide osas. Praktilisi harjutusi tehakse üheskoos, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel. Valmivad elemendid:

ü  Liivataigen

ü  Keedutaigen

ü  Biskviidid

ü  Ganache

ü  Kreemid ja vahud

ü  Marjakihid

ü  Krõbekihid

ü  Glasuurid

Koolitusel arutletakse läbi erinevad koostisosad ning mida nende puhul silmas pidada perfektse tulemuse saavutamiseks – mis, millega ja kuidas reageerib. Seejärel valmistatakse üheskoos tehtud toodetest näidistordid/desserdid.

Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

ü  küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine;

ü  õigete töövahendite ja -võtete kasutamine;

ü  peamised vead ja nende vältimine;

ü  dekoratsioonid;

ü  valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.

7 Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
8 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
9 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus.

Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.

10 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Lisainfo edith@seikluskohvik.ee

Kohtumiseni Seikluskohviku õppeklassis

0 Shares