Koduse kondiitrikunsti alused 29-30.01.2022 kell 10.00

Tegemist on põhjaliku baaskoolitusega olulisematest kondiitrielementidest, et osalejad oskaksid edaspidi luua kodus imelisi hõrgutisi, tundes hästi oma toorainet ja korrektseid töövõtteid. Kahepäevaline koolitus hõlmab nii põhjalikku teoorialoengut kui ka praktikat. Kõik saavad dessertide valmistamisprotsessis kaasa lüüa – üheskoos rullitakse lehttainast, valmistatakse keedutainast, ehitatakse ilusat minidesserti, dekoreeritakse neid isetehtud šokolaadikaunistustega ja lõpuks valmistatakse veel nii sefiiri kui ka vahukomme.

  

Õppijatelt eelnevat haridust ega kogemust ei ole nõutud, koolitus sobib hästi algajale.

Hind: 200 eur. Broneerimistasu 100 eur. Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel!

REGISTREERU SIIN!!!

Koolituse hind sisaldab: õppematerjalid, tooraine, lõunasöök, kohv-tee, pakend toodete koju viimiseks.

Koolituse kestus esimesel päeval 8 tundi, teisel päeval 5-6 tundi.

1 Õppekava nimetus Koduse kondiitrikunsti alused
2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine
3 Õpiväljundid Õpilane on saanud ülevaate populaarsete kondiitritoodete valmistamise teooriast ning valmistab erinevaid kondiitrielemente.
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused Õpingute alustamise tingimused puuduvad.

Sihtgrupp – kõik huvilised

5 Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, sh 10 ak/h auditoorne õpe, 10 ak/h praktika.
6 Eesmärk Õpilane on aru saanud erinevate kondiitritoodete valmistamise teooriast ja vajaminevast toorainest ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas, pannes kokku korrektsed desserdid.
7 Õppe sisu Koolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused erinevate populaarsete kondiitrielementide osas. Praktilisi harjutusi tehakse üheskoos, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel. Valmivad elemendid:

ü  Liivataigen

ü  Keedutaigen

ü  Biskviidid (sh genoise, joconde, brownie, red velvet)

ü  Ganache

ü  Kreemid ja vahud

ü  Marjakihid

ü  Krõbekihid

ü  Glasuurid

ü  Lehttainas, pärmi-lehttainas

ü  Kouglof, brioche

ü  Täidised

ü  Šokolaadidekoor

ü  Sefiir, vahukommid, marmelaad

Koolitusel arutletakse läbi erinevad koostisosad ning mida nende puhul silmas pidada perfektse tulemuse saavutamiseks – mis, millega ja kuidas reageerib. Seejärel valmistatakse üheskoos tehtud toodetest näidistordid/desserdid.

Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

ü  küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine;

ü  õigete töövahendite ja -võtete kasutamine;

ü  peamised vead ja nende vältimine;

ü  dekoratsioonid;

ü  valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.

8 Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
9 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
10 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus.

Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.

11 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohvikus!

0 Shares