Kalkulatsioon ja dokumentatsioon pagari ja kondiitritoodetele 30.10.2021 kell 10.00

Sinu lemmikretseptid on kuskil vihikus käsikirjas või väljaprindituna kaustade vahel? Sa ei tea alati kui täpne on sinu toodete väljatulek ja müüd oma kliendile hoopis suurema kaaluga või kõikuva kaaluga tooteid peaasi, et klient oleks rõõmus? Soovid oma dokumentides korda luua? Soovitan sulle seda koolitust, et sinu retseptid koliksid arvutisse koos korrektsete kalkulatsioonidega ja muu vajalikuga.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Tootearenduse algteadmised

Tehnoloogilise kaardi koostamine

Bruto, neto, kaalukadu

Kalkulatsioonikaardi koostamine

Omahind, juurdehindlus, müügihind

Koostisosade märgistamine toidupakendil sh allergeenid

Kõike seda teeme  koolitaja näidisretsepti baasil. Nii et käed saavad ka natuke tööd teha (teeme prooviküpsetust).

Tähelepanu! Koolitusele on vaja kaasa võtta sülearvuti ja mõni oma retsept!

Oodatud on kõik, kel huvi! Koolitus kestab orienteeruvalt 8-9 h. Grupi suurus max 8 inimest.

Osalustasu 85€. Hind sisaldab materjali, töövahendeid, kohvi/teed ja lõunasöögiks on enda küpsetatud tooted, salat ja puuviljad.

REGISTREERU SIIN!!!

 1. Õppekavarühm Toiduainete töötlemine
 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 12

kontakttunde: 10, sh praktline töö: 4

 1. Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamise aluseks on 5.taseme vanemkondiitri kutsestandardi kompetentsid B.3.3

 1. Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tegutsevad pagarid, kondiitrid,  ja kokad. Sobib ka koduköögi küpsetajatele, ettevõtjatele, kes soovivad oma oskusi arendada.

 1. Õppe alustamise tingimused

Nõuded puuduvad.

 1. Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena oskab koostada tehnoloogilisi ja kalkulatsioonikaarte.

 1. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

8. Õppesisu

Teema nimetus  Arvestus ja aruandlus. Dokumentatsiooni liigid ettevõttes: retsept, tehnoloogiline kaart, kalkulatsioonikaart, akt, nõudeleht, saateleht, arve-saateleht

Kalkulatsioonikaardi koostamine (omahind, müügihind, käibemaks, juurdehindlus) Tehnoloogilise kaardi koostamine

Kaod tootmises: külmtöötlemiskadu, kuumtöötlemiskadu

Taigna väljatulek, toodangu väljatulek

Toorainete asendused ja teisendamine retseptides

Koostisosade märgistamine pakendilˇ

Praktikum pagaritöökojas 4

Loeng, demonstratsioon, juhendamisega praktiline töö, analüüs.

 1. Õppekeskkond

Teoreetiline ja praktiline osa viiakse läbi õppeklassis, kus on õppetööks vajalik sisustus ja õppetehnika. Praktiliseks õppeks on 12-kohalised õppeklassid sisustatud järgmiselt: pagariahjud, kerkekapp, taignasegajad, pagarilauad, vahustajad, külmikud, kaalud jm väiketöövahendid. Puhastus- ja hügieenitarbed.

 1. Iseseisev töö

Puudub

 1. Õppematerjalide loend

Puuduvad

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Osalemine praktilises tegevuses.

Hindamismeetodid

Praktiline töö: valmistud juhendamisel näidistoode ja selle kohta tehnoloogiline kaart ja kalkulatsioonikaart.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Koolituse läbinutele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Toiduainete töötlemise valdkonna kutseõpetaja, kellel on toiduainete töötlemise magistrikraat ja õpetaja kvalifikatsioon. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja 5 tase kvalifikatsioon ja täiskasvanute koolitaja töökogemus.

Juhendaja:
Lilija Suburg on eelkõige suure kirega pagar. Lilija on Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri eriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Lilijal on meisterpagari ja täiskasvanute koolitaja 5. taseme kutsekvalifikatsioon ning 2016 aastal valiti Lilija täiskasvanud õppija nädala raames Tartumaa aasta koolitajaks. Lilija on töötanud Maxima Eesti OÜ-s tehnoloogina ja tootmisjuhina, kus põhiülesanneteks oli tootearendus, tehnoloogiliste kaartide koostamine, koostisosade koostamine, kalkulatsioon ja tsehhide töö korraldus.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohvikus!

0 Shares