Juuretisega saiad, saiakesed ja kringlid 22-23.01.2022

Soovid oma koju isetehtud saia lõhna? See koolitus on just sulle!
Koolitusel valmistame ja küpsetame juuretisega hapusaia, ciabattat, saiakesi ja muud.

    

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Juuretise valmistamine, paljundamine
 • Erinevate juuretiste ja eeltainaste liigid
 • Juuretisega saiataina valmistamine, vormimine, kergitamine ja küpsetamine
 • Juuretisega saiakeste ja kringli taina valmistamine

Koolitusel valmistame: Juuretisega hapusai, Juuretisega sepik, Juuretisega kõrvitsasepik, Potisai, Ciabatta, Ciabatta lisanditega, Õlleleib,  Kohupiimaleib, Kaneelisaiake, Moonisaiake, Jurretisega kringel, Juuretisega croissant.

Igaüks valmistab juuretisega hapusaia iseseisvalt ja teised leivad-saiad meeskonnatööna. Uued oskused, retseptid, tehnoloogiline õppematerjal  ja küpsetatud tooted koju kaasa!

Oodatud on kõik, kel vähegi huvi! Kuna juuretisega toodete valmistamine vajab aega, siis  koolitus on kahepäevane. Esimese päeva kestus 17.30-20.30 ja teise päeva kestus 9.00-16.30.

Osalustasu 85.- €. Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjustel!

REGISTREERU SIIN!!!

Sa ei pea kaasa võtma mitte midagi! Kõik vajalikud materjalid, töövahendid, põlled, pakendid on meie poolt.

 1. Õppekavarühm Toiduainete töötlemine
 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 14

kontakttunde: 14, sh praktline töö: 10

 1. Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamise aluseks on 4.taseme pagari kutsestandardi kompetentsid B.3.2 (Lihtpagaritoodete valmistamine)

 1. Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on algajad pagarid, kondiitrid ja kokad. Sobib ka koduköögi küpsetajatele, ettevõtjatele, kes soovivad oma oskusi arendada.

 1. Õppe alustamise tingimused

Nõuded puuduvad.

 1. Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena oskab õppija valmistada juuretisega, juuretise ja keeduga, juuretise ja pärmiga rukkijahust ja nisujahust lihtpagaritooteid.

 1. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

– valmistab ette vajalikud seadmed ja toorained; – valmistab  tainad vastavalt retseptile; – tükeldab, vormib ja kergitab ja küpsetab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile; – teab toodete kvaliteedi näitajaid ja teab võimalike defektide ja vigade põhjuseid.

 1. Õppesisu

 

Teema nimetus  Lihtpagaritoodete valmistamine

Keedu  valmistamine, juuretise valmistamine

Rukki ja nisutaina kääritamine

Toodete lappamine

Toodete vormimine

Toodete küpsetamine

Praktikum pagaritöökojas 10

Loeng, demonstratsioon, juhendamisega praktiline töö, analüüs.

 1. Õppekeskkond

Teoreetiline osa viiakse läbi õppeklassis, kus on õppetööks vajalik sisustus ja õppetehnika. Praktiliseks õppeks on 12-kohalised õppeklassid sisustatud järgmiselt: pagariahjud, kerkekap, tainasegajad, pagarilauad, vahustajad, külmikud, kaalud jm väiketöövahendid. Puhastus- ja hügieenitarbed.

 1. Iseseisev töö

Puudub

 1. Õppematerjalide loend

Puuduvad

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Osalemine praktilises tegevuses.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö: pagaritoodete valmistamine ja analüüs.

Rukkileivad ja nisusaiad valmistatud vastavalt  tehnoloogilisele juhendile.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Koolituse läbinutele väljastakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Toiduainete töötlemise valdkonna kutseõpetaja, kellel on toiduainete töötlemise magistrikraat ja õpetaja kvalifikatsioon. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja 5 tase kvalifikatsioon ja täiskasvanute koolitaja töökogemus.

Juhendaja:
Lilija Suburg on eelkõige suure kirega pagar. Lilija on Tartu Kutsehariduskeskuse pagar-kondiitri eriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Lilijal on meisterpagari ja täiskasvanute koolitaja 5. taseme kutsekvalifikatsioon ning 2016 aastal valiti Lilija täiskasvanud õppija nädala raames Tartumaa aasta koolitajaks.

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumiseni Seikluskohvikus!

0 Shares