Ekleerid 05.03.2020 kell 10.00

Eesmärk: Õppetöö tulemusena on õppijad saanud põhioskused ekleeride ja profitroolide valmistamiseks.

Õppetöö ülesehitus: Koolitus algab lühikese teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika – õppijad jagunevad meeskondadesse ning iga meeskond valmistab ühed ekleerid ja/või profitroolid. Valmistatakse:

  • Vaarikaekleerid
  • Šokolaadiekleerid
  • Sidruniekleerid
  • Mustikaprofitroolid
  • Granadilliprofitroolid

 

Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised teadmised.

  

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine;
  • õigete töövahendite ja -võtete kasutamine;
  • keedutaigna valmistamine;
  • dekoratsioonid;
  • valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.

Õpiväljundid: Õpilane on saanud täieliku ülevaate keedutaigna valmistamise teooriast ning ekleeride-profitroolide tegemisest. Õpilane on arendanud järgmisi oskusi: keedutaigna valmistamine, krõbekatte valmistamine, täidiste valmistamine, sh keedukreem, võie, ganache; küpsetiste dekoreerimine.

Õppemeetodid: loeng, praktika.

Õpiväljundite hindamine: Valmistatud küpsetiste põhjal.

Kuigi Olga küpsetamishuvi tärkas juba maast madalast, leidis see suurema väljundi blogi näol aastal 2012. Blogi peamiseks suunitluseks said peagi desserdid ja mõni aasta hiljem hakkas Olga täiendama end kondiitrialaselt lisaks iseõppimisele ka suurmeistrite käe all, nagu Hans Ovando, Alexander Kislitsyn, Sergey Kulkin, Anton Negin. Esimese koolituse tegi ise aastal 2015 ning mõni aasta hiljem oli tegemist juba Olga põhitööga ja koolitusi on ta läbi viinud lisaks Eestile ka Soomes. Olgal on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 5.

Koolituse hind 80 eur. Koolituse eest tasu ei tagastata, välja arvatud juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tingitud põhjutel.

Koolituse hind sisaldab õppematerjale, töövahendeid ja kohvi/teed.

REGISTREERU SIIN!!!

Õppekava nimetus- Ekleeride valmistamine

2 Õppekava rühm Toiduainete töötlemine

3 Õpiväljundid Õpilane valmistab erinevate täidistega korrektseid ekleere.
4 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
Õpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp – ekleeride tegemist õppida soovivad isikud.
5 Õppe kogumaht 8 akadeemilist tundi, sh 1 ak/h auditoorne õpe, 7 ak/h praktika.
6 Eesmärk -Õpilane on aru saanud keedutaigna valmistamise teooriast ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas – valmistades ekleere ja nende täidiseid (sh besee, ganache, võie, keedukreem, võikreem) ning pannes kokku korrektsed ekleerid.
7 Õppe sisu
Koolitus algab teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika – õppijad jagunevad meeskondadesse ning iga meeskond valmistab ühed küpsetised. Valmistatakse:
✓ Pistaatsiaekleerid ✓ Šokolaadiekleerid ✓ Juustu-lõhe ekleerid ✓ Mustikaekleerid ✓ Granadilliekleerid
Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised aspektid.
Koolitusel käsitletavad teemad:
✓ küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine; ✓ õigete töövahendite ja -võtete kasutamine; ✓ peamised vead ja nende vältimine; ✓ dekoratsioonid; ✓ valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.
8 Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.

9 Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud materjalid.
10 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust.

Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus.
Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.
11 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi

Info edith@seikluskohvik.ee või 5241247

Kohtumuseni Seikluskohviku õppeklassis!

12 Shares